Link-pagina

Landgoed Stille Wille 
Op deze website vind u alle informatie over landgoed Stille Wille 

Legalisatie Park Stille Wille
Op deze website kunt U alle informatie en activiteiten terugvinden vanaf 2006 , die moeten leiden tot een nieuwe bestemming voor Stille Wille: “recreatie, permanent wonen toegestaan”. Een zogenaamde ‘ dubbelbestemming’ 

Nederlandse Vereniging van Erfpachters
De Nederlandse Vereniging van Erfpachters NLVE (voorheen de Vereniging van Amsterdamse Erfpachters VAE) stelt zich ten doel om erfpachters te ondersteunen. Op zich is erfpacht een goed instrument om grond in gebruik uit te geven voor woningbouw, bedrijfsmatige- of andere activiteiten. Een probleem doet zich echter voor indien de erfpachtvoorwaarden niet Veilig Doelmatig en Nuttig zijn. Het probleem zit niet in de erfpacht zelf, het instrument, maar in de gebruikers van dit instrument.
VHSW is lid van deze Vereniging en zet zich in voor het keurmerk Erfpacht Oké, momenteel voldoen de nieuwe voorwaarden hier niet aan.

Meer informatie over erfpacht vind u op deze wesite, erfpachtvragen.
Hier vind u informatie over erfpacht van advocaat in Amsterdam Mak van Weeren, auteur van het boek 50 Vragen over Erpacht.

 

Gemeente Oirschot nieuws over de voortgang Dubbelbestemming Stille Wille
Hier kunt u gemeente informatie inzien over het nieuwe bestemmingsplan

Voorontwerp bestemmingsplan Stille Wille dit plan ligt ter inzage van 14 april tot en met 25 mei 2016.

Stille Wille Vraag en Aanbod facebook pagina
Pagina met berichten, verzoeken, vraag en aanbod op Stille Wille 

Huis1