VHSW

Welkom op de site van bewonersvereniging

 
VHSW wenst ALLE BEWONERS van  STILLE WILLE  een zeer gelukkig NIEUWJAAR!
Vandaag 29 december zijn de statuten getekend bij de notaris. U kunt ze nalezen op deze pagina.
 
Samen sta je sterker
Heel vaak is het zo dat één bewoner moeite heeft om dingen te veranderen. Als meer bewoners samen optrekken dan wil de erfverpachter/grondeigenaar (LSW) of de exploitant eerder luisteren. Als groepje kunt u ook veranderingen volgen die een lange adem vragen, u kunt het werk verdelen en er samen de moed in houden.

Oefen invloed uit.

Met een bewonersvereniging kun je invloed uitoefenen op processen die veelal alle bewoners aangaan maar ook de directe omgeving of bijvoorbeeld het wandelbos. In dergelijke gevallen leggen we contact met gemeente of schakelen we deskundige in.

Is de afrekening onduidelijk? Of weet u niet precies hoe een en ander aan te pakken kunnen we U wellicht adviseren of bijstaan. Dan kunt we wellicht in overleg tot een oplossing komen. De bewonersvereniging zijn we samen, immers hebben wij als bewoners van Stille Wille een gezamenlijk belang.

Nieuwsbrieven.
Regelmatig geven wij een nieuwsbrief uit over de actuele zaken op Landgoed Stille Wille.
Ook verenigingsnieuws van waar het bestuur voor u mee bezig is willen wij zo transparant mogelijk met u delen.
Maar ook U hebt mogelijk iets te delen, een nieuwtje, een voorstelling van een nieuw lid of bewoner, ander leuk nieuws of een vraag iets gezamenlijk op te pakken, hierbij valt aan van alles te denken, onderhoud, isolatie, samen hout of pellets bestellen, of misschien een oproep gezamenlijk iets aan te pakken. Een leuk recept of een verhaaltje over een gebeurtenis.

Vereniging van Huiseigenaren en Huurders op Stille Wille
De VHSW telt ruim 200 leden.
Het bestuur van de VHSW behartigt namens de leden de belangen en initieert samen met de leden allerlei projecten en activiteiten voor erfpachters en bewoners op  landgoed Stille Wille.
Dit doen wij in samenspraak met de bewoners via de algemene ledenvergadering.
Ook nemen wij deel in de “bewonersraad” zoals vermeld in uw exploitatieovereenkomst.
Samen met de bewoners op Stille Wille willen wij graag het woonkwaliteiten vergroten op dit landgoed.
VHSW is als vereniging lid van de Nederlandse Vereniging van Erfpachters(NLVE).
NLVE deze stelt zich ten doel om erfpachters te ondersteunen.
Meer hierover kunt u lezen op de web-site NLVE.
VHSW gaat voor het keurmerk erfpacht ok! (momenteel niet het geval dus wees alert)Meer over het onderwerp erfpacht kunt u lezen op de pagina www.vhsw.nl/erfpacht-stille-wille
 Doelstellingen van de VHSW zijn onder andere:
  • exploitatie van ons park onder beheer van de huiseigenaren/verenigingen door middel van een VVE (vereniging van eigenaren)
  • transparantie
  • heldere exploitatie begroting
  • goede erfpachtvoorwaarden voor stille wille
  • nabuurschap
  • deelname bewonersraad
  • keurmerk erfpacht oké voor de erfpachtvoorwaarden stille wille!

    Hebt u vragen neem dan gerust contact op dit kan via het contactformulier of telefonisch 0653107777 (Jan Engberts) voorzitter VHSW.