Het Bestuur

Bij deze stellen wij ons, als bestuur VHSW, graag even aan U voor:

 

Jan Engberts (voorzitter)

Tonny Schoenmakers (vice voorzitter) oprichter van de VHSW. Woon sinds 2010 op dit park.(06-53834758)

Hans Waijers:   Het mede vormgeven aan een goed leefklimaat.

(Bestuurslid) Ons park heeft op veel vlakken meer professionaliteit nodig. Daarom hebben wij als inwoners (eigenaars en huurders) een goede vertegenwoordiging nodig en ik denk daarin te kunnen bijdragen. Vanwege mijn achtergrond (o.a. natuurkunde) is dat energietransitie, maar ook onze groene omgeving.

Ad Simonse, vanaf augustus 2018 woon ik op de Stille Wille. Daarvoor heb ik ruim 25 jaar in Den Haag gewoond en gewerkt als adviseur Human Resources bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en als zelfstandige (zzp). In 2019 ben ik toegetreden tot het bestuur van de VHSW en sinds kort penningmeester. Ik wil me inzetten voor het behoud van de unieke omgeving waarin we wonen en een eerlijke en transparante exploitatie van de gezamenlijke voorzieningen door Stille Wille Brabant.
Tevens is Ad vanaf 1 januari waarnemend secretaris.

Ik ben Carolien van Deelen en woon vanaf 2000 op Stille Wille. Ik woon met veel plezier op het park en wil mij inzetten voor het welzijn van alle bewoners. De VSHW kan hier een goede bijdrage aan leveren. Samen met elkaar de schouders eronder zetten vind ik belangrijk.

Carolien heeft haar functie als secretaris neergelegd per 31 dec. Wij zullen met u op gepaste wijze afscheid nemen van Carolien zodra de situatie rondom Corona dit toelaat en wij weer een ledenvergadering kunnen houden.

Wij zijn altijd op zoek naar bestuurders en mensen die zaken op willen pakken voor het algemeen belang. Hebt u bestuurlijke ervaring of andere kwaliteiten, kom dan gerust eens een vergadering bijwonen. Mocht u andere vragen of opmerkingen hebben neem dan gerust contact op, dat kan per mail maar ook een persoonlijk gesprek live of via telefonisch. Gewoon doen!