Erfpacht Stille Wille

VHSW zet zich in voor goede transparante erfpachtvoorwaarden, dit doet zij op verzoek van haar leden. Op deze pagina delen wij met onze leden en eventuele toekomstige bewoners (erfpachters) de ontwikkelingen hierin. Op verzoek van de vergadering van december 2015 is de VHSW lid geworden van de Nederlandse vereniging van Erpachters,  NLVE. Naar aanleiding van dit verzoek hebben gevraagd aan het NLVE de situatie ter plekke te bekijken, een verslag van dit bezoek vindt u hier:
verslag-erfpacht_2016jan21-nlve

Op verzoek hebben zij een zogenaamde erfpacht-scan uitgevoerderfpacht-nlve-oke op de nieuwe erfpachtvoorwaarden. Deze uitkomst delen wij met u, VHSW streeft het keurmerk Erfpacht OKE na voor haar leden en alle bewoners.

De uitkomsten van de erfpacht-scan zijn uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Erfpacht NIVE.

U kunt hier de bevindingen van de erfpachtscan inzien:

mijnerfpachtscanmodel20130130-mes-stille-wille

opmerkingen-toelichting erfpacht-scan

In de nieuwe erfpacht is ook een verplicht lidmaatschap aan vereniging Bestwil verplicht, hierover kunt u meer lezen op de pagina hieronder. Volgens de nedelandse wet is een verplicht lidmaatschap verboden, echter denkt men daar hier anders over evenals de notaris.
verplichtlidmaatschapvaneenverenigingtochopzegbaar_kh_recronintern_dec2008 opmerkingen-toelichting

Een ander aspect in dit geheel is de zogenaamde driemans-taxatie welke is verricht in opdracht van de Erfverpachter DJB.

Een taxatie door drie deskundigen is echter geen onafhankelijke taxatie zoals in de optiek van het NLVE en de opvatting van VHSW had moeten plaatsvinden, dit is weliswaar ook een taxatie door drie personen maar wel met een een eigen invalshoek, te weten een taxateur aangesteld door de erfpachter, een taxateur benoemd door de erfpachters en die twee benoemen een derde. Het behoeft geen betoog dat de uitkomsten hiervan andere zullen zijn dan een taxatie uitgevoerd door de erfverpachter zelf.
Meer lezen over taxatie erfpacht. 

Naar aanleiding van deze scan hebben wij steeds geprobeerd de krachten te bundelen echter zonder bevredigend resultaat voor VHSW.

Daarom hebben wij 6 september een avond samen met het NLVE georganiseerd voor alle bewoners van het park. Op deze avond is uitleg gegeven over erfpacht en struikelblokken in de voorgelegde bepalingen.

Verslag VHSW Erfpacht-bijeenkomst 6 september 2016

Uit deze avond kwam ook de roep om een gesprek hierover met de erfverpachter DJB.
We hebben deze uitgenodigd in een brief om met ons rond de tafel te gaan om te bekijken wat hierin bespreekbaar is.

Hieronder vind u de briefwisseling van VHSW met DJB / De Jong Holding BV.

De eerste brief van VHSW aan DJB
djbbeleggingenvhswuitnodiging25092016

Het antwoord van DJB aan VHSW
antwoorddjb28-9-2016

Reactie van VHSW aan DJB
djbbeleggingen2-vhswreactie29092016

Naar aanleiding van onze bijzondere ledenvergadering over de Erfpacht hebben wij de gemeente Oirschot om nadere uitleg gevraagd, Hieronder treft u het schrijven van het bestuur aan:
briefgemeente16-9-16

Vervolgantwoord Martijn Groenesteijn d.d. 27 september 2016

In antwoord op de onderstaande vragen antwoord ik het volgende:

  1. Een zakelijke weergave van de afspraken die wij met De Jong Beleggingen hebben gemaakt zijn terug te vinden in de stukken bij het raadsbesluit over de Nota van Uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan. Deze stukken zijn te vinden via de volgende link:
    http://www.oirschot.nl/bestuur-en-beleid/agenda_44245/item/vergadering-gemeenteraad_4828.html

Onderdeel van deze link is een verslag d.d. 5 augustus tussen DJB Beleggingen en de gemeente Oirschot, waarin verslag gedaan wordt over de erfpacht onderhandelingen :

Uit dit verslag blijkt dat DJB Beleggingen o.a. verwijst naar het overleg over van 4 taxateurs (waaronder die van de Vereniging Bestwil) en dat zij vertrouwen heeft in de goede afloop.

bijlage-bij-rvl-2015-55-verslag-ambtelijk-overleg-dubbelbestemming-recreatiepark-de-stille-wille

Hierop hebben we de volgende vragen gesteld aan de Gemeente Oirschot:
briefgemeente28-9-16

Op 12 oktober hebben we overleg over de kwestie erfpacht besproken met de wethouder Ruimtelijke ordening en aangegeven dat we ontstemd zijn over de nieuwe erfpachtvoorwaarden en de totstandkoming hiervan, als onderdeel van de de dubbel bestemming. Hier is aangedrongen op de gesprek met DJB over de erfpacht wat tot nu toe geweigerd is. Vanuit gemeente Oirschot zal men het gesprek hierover aangaan met DJB en aandringen op een onderhoud met VHSW.

Uiteindelijk kregen wij hierover begin oktober het volgende verzoek:

re-berekening-nieuwe-erfpachtcanon

fwd-berekening-nieuwe-erfpachtcanon

Ten aanzien van dit verzoek hebben wij als VHSW als volgt gereageerd:

djbbeleggingendef-vhswreactie05112016

Op de brief van van 5 -11 reageert DJB als volgt:

reactiedjb-opbrief-5-november-2016

Reactie op deze brief.

vhsw-djb-6122016

Tot nu geen reactie.

Aanbiedingsbrief DJB 26-11-2015

De Notaris:

Ten aanzien van de erfpacht hebben wij ook vragen gesteld aan de Notaris, deze heeft namelijk de voorwaarden opgesteld.

VHSW-Vragen aan notaris Adema

Het antwoord op deze vragen vind u hieronder,

AntwoordVragen-Notaris-Brief8-11-16

Uitslag enquete erfpacht VHSW

Dubbelbestemming Stille Wille

14012017_VHSW-OIRSCHOT-VOORONTWERP-ZIENSWIJZE

Handtekening brief VHSW-Gemeenteraad

Beste lezer, aan deze pagina wordt nog gewerkt, de informatie is nog niet volledig, echter ligt het in de bedoeling een goede uiteenzetting te geven van de gebeurtenissen over de erfpacht tot nu toe. Indien u vragen hebt kunt u mailen via het contactformulier of contact opnemen hierover met ons.

BW erfpacht: boek-5zakelijke-rechten-erfpacht