Laatste nieuws

Het Park is verkocht zoals u middels een mailbericht hebt kunnen lezen.
Mocht u deze mail niet hebben ontvangen dan kunt u de brief hieronder openen.
Brief betreffende aankoop park aan bewoners.

Nieuwsbrief DJB

Dit schreef het Eindhovens Dagblad over Stille Wille

Zoals in de brief van de nieuwe eigenaar ergens wordt vermeld stoppen de nieuwe eigenaren per direct met de omzetting van oude erfpacht naar de nieuwe oneindige van 2015.
Dit betekent nogal wat voor de nog 130 bewoners met het oude contract immers worden zij bij eventuele verkoop gedwongen de grond aan te kopen dan wel mee te verkopen.
Deze onaangekondigde eenzijdige wijziging van handelen vinden wij onacceptabel. Dit is ook volstrekt tegen de afspraak van de eerdere afspraken van DJB in. Deze afspraken zijn in onderstaande brief te lezen.

Brief DJB mei 2019

Mede door het niet meer meewerken kunnen ook huizen niet meer verkocht worden tenzij de grond meeverkocht wordt, enkele bewoners zijn hier al de dupe van, en hebben dit gedeeld met het bestuur van VHSW.

Wij als bestuur vinden dat we hier bewonersbelangen moeten dienen en hebben ons hierover beraden. Wij achten het van groot belang dat dit door de verenigingen wordt opgepakt en hebben hiertoe contact gezocht met Bestwil.

Verzoek aan bestwil samen een reactie op te stellen

Inmiddels hebben wij een reactie geformuleerd op het schrijven van de nieuwe eigenaren en hun medegedeeld dat we deze manier van werken onacceptabel vinden als bewonersvereniging. Een afschrift van deze brief vindt u in de nieuwsbrief van januari.

Bestwil Nieuwsbrief 28 januari 2021

Bestwil Nieuwsbrief 1 dd. 29 januari 2021

Een reactie op deze nieuwsbrief laten we vooralsnog even achterwege, echter u zult begrijpen dat deze manier van werken het vertrouwen behoorlijk aangetast heeft.

Echter is de VHSW er voor alle bewoners en ondersteunen we deze oproep.

Open brief aan alle bewoners van Stille Wille

‘Belangenbehartiging: met elkaar en niet tegen elkaar’

Hierbij willen wij een oproep doen aan alle bewoners om hun besturen te verzoeken om z.s.m. samen te werken en gezamenlijk op te trekken richting de nieuwe eigenaren. De onrust onder bewoners over de zeer zakelijke opstelling van de nieuwe eigenaren wordt inmiddels overschaduwd door het niet gezamenlijk optreden van de verenigingen die ons moeten vertegenwoordigen.

Wij zijn teleurgesteld over de solistische acties van de besturen van afgelopen tijd.

De geschiedenis herhaalt zich helaas. Er lijkt niets geleerd te zijn uit het verleden. Dit roept wederom polarisatie op en afzetten tegen elkaar. Dit dient niet de belangen van alle bewoners. Wij missen de gemeenschapszin. Ook zie je nu al dat de verenigingen tegen elkaar worden uitgespeeld.

Er ligt een mooie kans om dit keer gezamenlijk op te trekken.

Daarom onze oproep aan beide verenigingen:

Verenig de kwaliteiten: een pro-actieve, kritische houding met een diplomatieke, relationele. Ga bij een verschil van inzicht over de aanpak om de tafel in plaats van uit elkaar. Dát is in het belang van alle bewoners, de aanpak van nu is dat niet. Kom tot een sterke vertegenwoordiging die met één mond spreekt namens je achterban. Je achterban die je steeds goed informeert en raadpleegt.

Aangezien aan jarenlang herhaalde oproepen tot gezamenlijk optreden geen gehoor is gegeven, vragen we jullie als bewoners om je stem en mening te laten horen. Stuur jouw bestuur een bericht om te komen tot een gezamenlijke belangenbehartiging. Stuur ook a.u.b dit bericht door aan medebewoners die geen FaceBook hebben.

Wij willen benadrukken dat we zoeken naar verbinding en geen verdeeldheid – living together. Onze oproep is dan ook niet bedoeld om op deze pagina hele discussies te gaan voeren. Richt die energie op de besturen.

Bedankt alvast en met groet,

Dorothé Verhoeven

Eerk Hofmeester

Frank van Wettum

Natuurlijk ondersteunen wij deze opvatting van onze leden dit is altijd een speerpunt van de VHSW geweest, laat daar geen twijfel over bestaan.

Extra ondersteunt u de VHSW en al het werk natuurlijk door gewoon lid te worden.

U mag uw mening natuurlijk ook gewoon mailen via info@vhsw.nl

Deze pagina wordt zoveel als mogelijk up to date gehouden betreffende de ontwikkelingen, het kan zijn dat we niet compleet zijn, mocht u op of aanmerkingen hebben laat het dan gerust weten. Ook als u informatie hebt naar aanleiding van contact met de nieuwe eigenaar verzoeken wij deze te delen zodat wij dit kunnen bundelen en voorleggen aan onze deskundigen. Hiervoor maken wij ook gebruik van ons lidmaatschap van de NLVE.

Bent u nog geen lid wordt het dan voor €20,– per jaar, de VHSW is er voor uw belang!